Činovníci klubu

Předseda
trenér – II. třída

Mgr. Ivana Sekyrová
dat. nar. 13.10.1971
tel. 777 905 142
e-mail: sekyrova@atletika-sokolov.com

neviditelny text

neviditelny text

Tajemník
trenér – I. třída

Mgr. Pavel Procházka
dat. nar. 2.1.1979
tel. 732 167 927
e-mail: prochazka@atletika-sokolov.com

neviditelny text

neviditelny text

Hospodář
trenér – III. třída

Milan Kalousek
dat. nar. 16.4.1962
tel.  777 740 351
e-mail: kalousek@atletika-sokolov.com

neviditelny text

neviditelny text

Člen VV

Jan Sokol
dat. nar. 15.12.1983
tel. 607 726 375
e-mail: hustey@atletika-sokolov.com

neviditelny text

neviditelny text

Člen VV
trenér – IV. třída

Jana Procházková
dat. nar.  17.1.1984
tel. 608 958 852
e-mail: prochazkova@atletika-sokolov.com

neviditelny text

neviditelny text

Trenér – II. třída

Jaroslav Linhart
dat. nar. 24.5.1946
tel. 777 978 167
e-mail: jaroslav.linhart@seznam.cz

neviditelny text

neviditelny text

Trenér – II. třída

Marek Netík
dat. nar. 20.7.1976
tel. 607 664 254
e-mail: netici.cz@seznam.cz