Výkonný výbor a revizor

Kontaktní email na výkonný výbor a revizora – vybor@atletika-sokolov.com


Jana Procházková
Předsedkyně spolku
tel. +420 608 958 852
e-mail: prochazkova@atletika-sokolov.com

 

 


Mgr. Pavel Procházka
Tajemník spolku
tel. +420 732 167 927
e-mail: prochazka@atletika-sokolov.com

 

 


Mgr. Ivana Sekyrová
Členka výkonného výboru spolku
tel. +420 777 905 142
e-mail: sekyrova@atletika-sokolov.com

 

 


Mgr. Jiří Hadrava
Člen výkonného výboru spolku
tel. +420 723 418 071
e-mail: hadrava@atletika-sokolov.com

 

 


Milan Kalousek
Revizor spolku
tel. +420 777 740 351
e-mail: kalousek@atletika-sokolov.com

 

 


Mgr. Josef Hubený
Člen výkonného výboru spolku
tel. +420 723 240 617
e-mail: hubeny@atletika-sokolov.com